Späť
International Journal of Stroke
Svetová organizácia pre cievne mozgové príhody (WSO) podporuje hrdinov FAST

Rozpoznanie príznakov mozgovej príhody a získanie rýchleho prístupu k liečbe je nesmierne dôležité pri záchrane životov a zlepšovaní zdravotného stavu tých, čo mozgovú príhodu prežili. Šírenie osvety cez odkaz FAST (RÝCHLO) je kľúčovým heslom Svetovej kampane zameranej na mozgové príhody a členov WSO po celom svete. No jedna skupina dôležitých poslucháčov tohto odkazu – tá, ktorá sa bežne nezúčastňuje na programoch šírenia osvety – sú deti.

Aj keď výskyt mozgovej príhody u detí je omnoho nižší ako u dospelej populácie, pri celkovom celoživotnom riziku utrpenia mozgovej príhody pri súčasnom trende 1 z 4 ľudí, vybavenie detí základnými vedomosťami o tom, ako vyzerá mozgová príhoda a čo robiť v prípade mimoriadnej situácie, sa môže ukázať ako život zachraňujúce.

Preto aj Svetová organizácia pre cievne mozgové príhody nedávno podporila program hrdinov FAST a bude pracovať na usmerňovaní a vyhodnocovaní tejto vzdelávacej iniciatívy na úrovni materských škôl a pomáhať lokalizovať zdroje a aktivity pre komunity na celom svete.

Program hrdinov FAST vytvoril vzdelávací program s animovanými postavičkami, kde hlavnou postavou je Tomi, ktorý sa stane hrdinom FAST tak, že sa naučí ako poraziť zloducha Zrazeninu, čím zachráni život starkým hrdinom (svojim starým rodičom). Materiály, ktoré sa používajú v triede, sú primerané veku a zahŕňajú náučné prostriedky, ako napríklad krátke animované filmy, aktivity v triedach a materiály, ktoré si môžu deti zobrať domov a odovzdať tak odkaz doma. Existujú dokonca plány, ktoré môžu pomôcť školám a komunitám získať finančné prostriedky pre širšiu účasť a udržateľnosť programu z dlhodobého hľadiska.

Michael Brainin, prezident Svetovej organizácie pre cievne mozgové príhody, povedal o partnerstve: „Sme nadšení pilotným programom, ktorý, ako dúfame, prinesie nielen informácie zachraňujúce život, ale tiež nám pomôže pochopiť, ako lepšie pracovať s deťmi a podporiť tým lepšiu informovanosť komunity o mozgovej príhode a to RÝCHLO (FAST).“

Jan van der Merwe, projektový riaditeľ iniciatívy Angels v Európe podporujúcej program hrdinov FAST. „Od spustenia iniciatívy Angels si uvedomujeme, že existujú dva veľké problémy, ktoré je potrebné nejakým spôsobom riešiť. Prvým z nich je ten, že pacienti sa dostavia príliš neskoro na liečbu. Dôvodom môže byť aj nesprávna diagnóza alebo to, že sa príznaky nepovažujú za dostatočne závažné na nutný prevoz pacienta do nemocnice. Druhým veľkým problémom je, že príliš veľa pacientov chodí a sú prijímaní do nemocníc, ktoré nie sú pripravené na „pohotovú liečbu mozgových príhod“. Obidve tieto chyby veľmi často vedú k oveľa horším stavom po mozgovej príhode. Aby iniciatíva Angels pomohla vyriešiť aspoň jeden z týchto problémov, podporila Fakultu edukačnej a sociálnej politiky Macedónskej univerzity pri vývoji programu hrdinov FAST.

Mozgová príhoda kradne životy. Tým, že do projektu zapojíme deti a ich rodiny, môžeme urobiť niečo, čím sa na mozgovú príhodu pripravíme podľa možnosti čo najlepšie. Môžeme tak rozhodnúť nielen o živote a smrti, ale aj o „živote, ako ho poznáme“, a živote prežívanom s trvalým zdravotným postihnutím.

Pilotné programy hrdinov FAST sa budú realizovať v partnerstve s členmi WSO v mnohých krajinách vrátane Brazílie, Singapuru a Juhoafrickej republiky. Ak chcete získať ďalšie informácie o účasti v programe hrdinov FAST Svetovej organizácie pre cievne mozgové príhody, kontaktujte campaigns@world-stroke.org

Ďalej
Späť
X
O KAMPANI

ZOZNÁMTE SA S HRDINAMI

KAMPAŇ V AKCII 

KOMUNITA

NA SOCIÁLNEJ SIETI
<
POLOŽKA KÚPENÁ!
NEDOSTATOK MINCÍ!
NEDOSTATOK DIAMANTOV!
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software