ZAPOJTE ŠKOLU
Materské školy a základné školy sú vyzývané, aby realizovali túto prelomovú vzdelávaciu kampaň. Všetky zdroje sú ponúkané úplne zadarmo. Je to šanca zapojiť sa do niečoho zaujímavého pre dôležitú vec.


Školy sa môžu zapojiť na úrovni, ktorá je pre ne vhodná
ZAREGISTRUJTE ŠKOLU
Ak poznáte školu, ktorej by sa účasť v kampani mohla páčiť, nasmerujte ju na túto webovú stránku.
AKO SA MÔŽU ZAPOJIŤ ŠKOLY
Školy si môžu vybrať z nasledujúcich možností, pričom sa odporúča možnosť „ako trieda“.
AKO TRIEDA
Učitelia a deti spoločne absolvujú moduly, v triede alebo online ako webinár. Učitelia vysvetľujú interaktívne elektronické knihy a deti sa venujú aktivitám vo svojich tlačených pracovných zošitoch.

1 hodina vyučovacieho času týždenne v priebehu 5 týždňov
POZRITE SI NAŠE VIDEO A DOZVIETE SA VIAC
HYBRID
Učitelia spolu s triedou krátko prechádzajú interaktívne elektronické knihy a deti si robia úlohy v pracovných zošitoch ako domáce úlohy.

20 – 30 minút v triede týždenne v priebehu 5 týždňov.
DOMA
Školy propagujú kampaň u rodičov a zákonných zástupcov a povzbudzujú rodiny, aby dokončili elektronické knihy doma.

Nie je potrebný žiadny čas na vyučovanie
Slovenčina
Slovensko
Slovenčina
Slovensko
Predvolené
Argentína
Brazília
Bulharsko
Kanada
Čile
Kolumbia
Chorvátsko
Ekvádor
Gruzínsko
Nemecko
Grécko
Maďarsko
Island
Taliansko
Kazachstan
Kirgizsko
Litva
Malajzia
Moldavsko
Peru
Poľsko
Portugalsko
Rumunsko
Singapur
Južná Afrika
Španielsko (španielčina)
Španielsko (Katalánsko)
Taiwan
Spojené arabské emiráty
Spojené kráľovstvo
Ukrajina
Uzbekistan