Podmienky registrácie školy

Zámerom kampane Hrdinovia FAST 112 je vzdelávanie všeobecnej verejnosti o znakoch a príznakoch mozgovej príhody, ako aj o tom, čo robiť pri jej akútnom výskyte. Je potrebné zdôrazniť, že kampaň Hrdinovia FAST 112 nevytvára žiadne podnety, ktoré by smerovali k odporúčaniu, predpísaniu, nákupu, dodaniu, predaju alebo aplikácii akýchkoľvek konkrétnych medicínskych produktov alebo prístrojov.

Táto kampaň bola vypracovaná Fakultou edukačnej a sociálnej politiky Macedónskej univerzity a realizuje sa vďaka podpore iniciatívy Angels. Iniciatíva Angels je celosvetový projekt, ktorého cieľom je zlepšenie zdravotnej starostlivosti v oblasti liečby mozgovej príhody. Tento cieľ sa dosahuje poskytovaním pomoci pri zriaďovaní nových nemocníc, ktoré dokážu pohotovo liečiť cievne mozgové príhody, a zlepšovaním starostlivosti v existujúcich nemocniciach tohto typu. Konečným cieľom tohto projektu je, aby všetci pacienti s mozgovou príhodou mali prístup k rovnakej úrovni starostlivosti bez ohľadu na to, kde na svete sa nachádzajú. Iniciatíva Angels je iniciatívou spoločnosti Boehringer Ingelheim International GmbH a je schválená Svetovou organizáciou pre cievne mozgové príhody (WSO), Európskou organizáciou pre cievne mozgové príhody (ESO). Jej ďalšími partnermi, ktorí podporujú iniciatívu, sú Aliancia pre cievne mozgové príhody v Európe (SAFE) a spoločnosť Medtronic. Viac informácií nájdete na webovej stránke www.angels-initiative.com 

Beriem na vedomie, že implementačná súprava Hrdinovia FAST, ktorá obsahuje všetky tlačené materiály, je bezplatne poskytovaná škole a zúčastneným deťom, pričom náklady môžu byť hradené z príspevkov tretích strán kampane Hrdinovia FAST. 

Rodiny detí, ktoré sa zúčastnia programu cez školu, budú motivované k tomu, aby sa zaregistrovali na webovej stránke fastheroes (http://www.fastheroes.com), kde bude potrebné, aby poskytli súhlas so zmluvnými podmienkami, aby sa aj oni mohli zúčastniť tohto procesu vzdelávania. Kampaň Hrdinovia FAST dodržiava európske nariadenia o bezpečnosti a ochrane osobných údajov GDPR. Z toho dôvodu zostane kampaň Hrdinovia FAST po ukončení programu v kontakte len s tými rodinami, ktoré sa zaregistrujú na webovej stránke a poskytnú súhlas na ich kontaktovanie aj v budúcnosti. 

Beriem na vedomie, že žiadne konanie alebo opomenutie ambasádorov kampane Hrdinovia FAST alebo akejkoľvek inej tretej strany využívanej v rámci programu nebude viesť k vyvodeniu zodpovednosti voči Fakulte sociálnej a edukačnej politiky Macedónskej univerzity, spoločnosti Boehringer Ingelheim International GmbH alebo akýmkoľvek iným organizáciám zapojeným do kampane. Beriem na vedomie, že ak sa škola rozhodne implementovať túto kampaň alebo akúkoľvek inú platformu, robí tak na vlastnú zodpovednosť a nebude vyvodzovať žiadnu zodpovednosť voči Macedónskej univerzite, jej riaditeľom, zamestnancom, partnerom, agentom, dodávateľom alebo pobočkám.

Týmto sa zaručujem, že mám plné právo a moc uzavrieť túto zmluvu. 

X
O KAMPANI

ZOZNÁMTE SA S HRDINAMI

KAMPAŇ V AKCII 

KOMUNITA

NA SOCIÁLNEJ SIETI
<
POLOŽKA KÚPENÁ!
NEDOSTATOK MINCÍ!
NEDOSTATOK DIAMANTOV!
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software