Zásady ochrany osobných údajov

Dátum účinnosti: január 1, 2020

Fakulta edukačnej a sociálnej politiky Macedónskej univerzity, 156 Egnatia Str., P.C. 54636, Thessaloniki, Grécko (ďalej len „my“ alebo „náš“ vo všetkých pádoch) je prevádzkovateľom webovej stránky http://www.fastheroes.com (ďalej len „stránka“).

V tomto dokumente vás informujeme o našich zásadách týkajúcich sa zbierania, používania a poskytovania osobných údajov v súvislosti s používaním našej stránky, ako aj o vašich možnostiach v súvislosti s týmito údajmi.

Vaše údaje používame na poskytovanie a zlepšovanie služieb stránky. Využívaním tejto služby vyjadrujete súhlas so zbieraním a používaním údajov v súlade s týmito zásadami. Pokiaľ nie je v týchto zásadách ochrany osobných údajov uvedené inak, termíny použité v týchto zásadách ochrany osobných údajov majú rovnaký význam ako v našich zmluvných podmienkach dostupných na http://www.fastheroes.com

Definície

Stránka

Stránkou je webová stránka http://www.fastheroes.com, ktorej majiteľom a prevádzkovateľom je Fakulta edukačnej a sociálnej politiky Macedónskej univerzity, 156 Egnatia Str., P.C. 54636, Thessaloniki, Grécko (ďalej len „my“ alebo „náš“ vo všetkých pádoch).

Osobné údaje

Osobné údaje sú údaje žijúcej osoby, ktorá môže byť podľa týchto údajov identifikovaná (alebo podľa iných údajov, ktoré už sú v našom vlastníctve alebo sa pravdepodobne stanú naším vlastníctvom).

Údaje o používaní

Údaje o používaní sú údaje zbierané automaticky, generujú sa buď pri používaní stránky alebo jej samotnou infraštruktúrou (napríklad trvanie návštevy stránky).

Cookies

Cookies sú malé súbory uložené vo vašom zariadení (počítači alebo mobilnom zariadení).

Prevádzkovateľ údajov

Prevádzkovateľ údajov je fyzická alebo právnická osoba, ktorá (buď samostatne alebo združene alebo spolu s inými osobami) stanovuje účel, na aký sa budú alebo sa majú osobné údaje spracovávať, a tiež spôsob, akým sa budú alebo majú tieto údaje spracovávať.

Na účely týchto zásad ochrany osobných údajov sme prevádzkovateľom vašich osobných údajov my.

Spracovatelia údajov (alebo poskytovatelia služieb)

Spracovateľ údajov (alebo poskytovateľ služieb) je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá spracováva údaje v mene regulátora údajov.

Môžeme využívať služby rôznych poskytovateľov služieb, aby sme mohli efektívnejšie spracovávať vaše údaje.

Dotknutá osoba (alebo používateľ)

Dotknutá osoba je každý žijúci jednotlivec, ktorý používa našu stránku a vzťahujú sa naňho osobné údaje.

Zbieranie a používanie údajov

Zbierame niekoľko rôznych typov údajov na rôzne účely, aby sme vám mohli poskytovať služby na stránke a zlepšovať ju.

Typy zbieraných údajov

Osobné údaje

Pri používaní našej stránky vás môžeme požiadať, aby ste nám poskytli určité osobné identifikačné údaje, ktoré možno použiť na to, aby sme vás kontaktovali alebo identifikovali ako používateľa (ďalej len „osobné údaje“). Osobné identifikačné informácie môžu okrem iného zahŕňať:

 • e-mailovú adresu,
 • meno a priezvisko,
 • adresu, štát, provinciu, PSČ, mesto,
 • cookies a údaje o používaní.

Vaše osobné údaje môžeme použiť, aby sme vám mohli zaslať novinky, marketingové alebo propagačné materiály a ďalšie informácie, ktoré vás môžu zaujímať. Môžete odhlásiť odber akýchkoľvek alebo aj všetkých týchto našich oznámení a to tak, že kliknete na odkaz v hociktorom našom e-maile a budete postupovať podľa pokynov na odhlásenie odberu.

Údaje o používaní

Môžeme tiež zbierať informácie o prístupe na stránku a jej používane (ďalej len „údaje o používaní“). Tieto údaje o používaní môžu obsahovať informácie, ako sú napríklad IP adresa vášho počítača, typ prehliadača, verzia prehliadača, webové stránky našej stránky, ktoré navštívite, čas a dátum vašej návštevy, čas strávený na týchto stránkach, jedinečné identifikátory zariadenia a iné diagnostické údaje.

Údaje sledovacích cookies

Na sledovanie aktivity na našej stránke používame cookies a podobné technológie sledovania a určité údaje uchovávame.

Cookies sú súbory s malým množstvom údajov a môžu obsahovať aj anonymný jedinečný identifikátor. Cookies sú do vášho prehliadača zaslané z webovej stránky a ukladajú sa vo vašom zariadení. Používame aj iné technológie sledovania, napríklad pixlové značky, značky a skripty, pomocou ktorých zbierame a sledujeme údaje a zlepšujeme a analyzujeme naše služby.

Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby odmietol všetky súbory cookies, alebo aby vás informoval, keď je súbor cookie poslaný. Ak však odmietnete prijať súbory cookies, nebudete môcť používať niektoré časti našich služieb.

Príklady súborov cookies, ktoré používame:

 • Relácia súboru cookies. Reláciu súboru cookies používame na prevádzkovanie našej stránky.
 • Preferenčné súbory cookies. Preferenčné súbory cookies používame na to, aby sme si zapamätali vaše preferencie a ďalšie nastavenia.
 • Cookies zabezpečenia. Na účely zabezpečenia bezpečnosti používame súbory cookies zabezpečenia.

Používanie údajov

Stránka Hrdinovia FAST používa zozbierané údaje na rôzne účely:

 • na poskytovanie a údržbu našich služieb,
 • na oznamovanie zmien v rámci našich služieb,
 • na poskytnutie možnosti využívať interaktívne prvky našich služieb, ak sa tak rozhodnete,
 • na poskytovanie zákazníckej podpory,
 • na zhromažďovanie analýz alebo cenných informácií za účelom zlepšovania našich služieb,
 • na monitorovanie používania našich služieb,
 • na zisťovanie, predchádzanie a riešenie technických problémov,
 • na zasielanie noviniek, akcií a všeobecných informácií o ďalších tovaroch, službách a podujatiach, ktoré ponúkame, ktoré sú podobné tým, ktoré ste si už zakúpili alebo ste sa na ne pýtali, pokiaľ ste sa nerozhodli, že takéto informácie prijímať nechcete.

Právny základ pre spracovanie osobných údajov podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR)

Ak ste súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), právny základ pre zbieranie a používanie osobných údajov popísaných v týchto zásadách ochrany osobných údajov stránky Hrdinovia FAST závisí od osobných údajoch, ktoré zbierame, a v akom konkrétnom kontexte ich zbierame.

Stránka Hrdinovia FAST môže spracovávať vaše osobné údaje, pretože:

 • s vami musíme uzavrieť zmluvu,
 • dali ste nám na to váš súhlas,
 • ich spracovanie je v našom legitímnom záujme, ktorý nie je narušený vašimi právami,
 • na účely spracovania platieb,
 • na dodržiavaní právnych predpisov.

Uchovávanie údajov

Schránka Hrdinovia FAST bude uchovávať vaše osobné údaje len dovtedy, kým to bude potrebné na účely stanovené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov. Vaše osobné údaje uchovávame a budeme používať tak, aby sme splnili zákonné povinnosti (napríklad, ak máme povinnosť uchovávať vaše údaje v súlade s platnými zákonmi), mohli riešiť spory a dodržiavať naše zmluvy a zásady platné podľa zákonov.

Stránka Hrdinovia FAST bude tiež uchovávať údaje o používaní pre interné analytické účely. Údaje o používaní sa vo všeobecnosti uchovávajú počas kratšieho časového obdobia s výnimkou prípadov, keď sa tieto údaje používajú na posilnenie bezpečnosti alebo na zlepšenie funkčnosti našej stránky, alebo sme zo zákona povinní tieto údaje uchovávať dlhšiu dobu.

Prenos údajov

Vaše informácie, vrátane osobných údajov, môžu byť prenesené do počítačov nachádzajúcich sa mimo územie vášho štátu, provincie, krajiny alebo inej vládnej jurisdikcie, kde sa právne predpisy o ochrane osobných údajov môžu líšiť od ustanovení vašej jurisdikcie.

Ak sa nachádzate mimo Nemecka a rozhodnete sa nám poskytnúť informácie, upozorňujeme vás, že údaje, vrátane osobných údajov, prenášame do Nemecka a spracovávame ich tam.

Váš súhlas s týmito zásadami ochrany osobných údajov a následné poskytnutie týchto údajov predstavuje váš súhlas s týmto prenosom.

Služba Hrdinovia FAST podnikne všetky potrebné kroky, aby zabezpečila, že vaše údaje budú spracované bezpečne a v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov a žiadny prenos vašich osobných údajov do nejakej krajiny alebo organizácie sa neuskutoční, pokiaľ tam nie je zabezpečená adekvátna kontrola, vrátane zaistenia bezpečnosti vašich údajov a ďalších osobných informácií.

Poskytnutie údajov

Poskytnutie údajov zo zákonných dôvodov

Za určitých okolností sa môže stať, že služba Hrdinovia FAST bude musieť poskytnúť vaše osobné údaje zo zákonných dôvodov alebo na základe oprávnených požiadaviek štátnych orgánov (napr. súdu alebo vládnej agentúry).

Zákonné požiadavky

Služba Hrdinova FAST môže zverejniť vaše osobné údaje v dobrej viere, ak je presvedčená o tom, že takéto kroky sú potrebné na:

 • na splnenie zákonnej povinnosti,
 • na ochranu a obranu majetkových práv služby Hrdinovia FAST,
 • na predchádzanie alebo prešetrenie možného protiprávneho konania v súvislosti s touto službou,
 • na ochranu osobnej bezpečnosti používateľov tejto služby alebo verejnosti,
 • na ochranu pred zákonnou zodpovednosťou za škodu.

Bezpečnosť údajov

Bezpečnosť vašich údajov je našou prioritou, ale treba mať na pamäti, že žiaden spôsob prenosu údajov cez Internet či spôsob elektronického ukladania údajov nie je zabezpečený na 100 %. Aj keď sa snažíme používať komerčne akceptovateľné prostriedky na ochranu vašich osobných údajov, nevieme zaručiť ich absolútnu bezpečnosť.

Vaše práva na ochranu osobných údajov podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR)

Ak ste obyvateľom Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), máte určité práva na ochranu osobných údajov. Služba Hrdinovia FAST sa usiluje prijať primerané kroky, ktoré vám umožnia opraviť, zmeniť, odstrániť alebo obmedziť používanie vašich osobných údajov.

Ak chcete byť informovaný/-á o tom, ktoré osobné údaje uchovávame, a ak chcete, aby sme ich odstránili z našich systémov, kontaktujte nás.

Za určitých okolností máte nasledujúce práva na ochranu osobných údajov:

Právo na prístup k vašim údajom, ich aktualizáciu alebo vymazanie. Kedykoľvek sa to bude dať, môžete si prezerať, aktualizovať alebo požiadať o vymazanie vašich osobných údajov priamo v časti nastavenia účtu. Ak nebudete vedieť tieto kroky vykonať sami, kontaktujte nás a my vám pomôžeme.

Právo na opravu. Máte právo na opravu vašich údajov, ak sú tieto údaje nepresné alebo neúplné.

Právo namietať. Máte právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov.

Právo na obmedzenie. Máte právo požadovať, aby sme obmedzili spracovávanie vašich osobných údajov.

Právo na prenositeľnosť údajov. Máte právo na získanie kópie údajov, ktoré o vás máme, a to v štruktúrovanom, strojovo čitateľnom a bežne používanom formáte.

Právo odvolať súhlas. Máte tiež právo kedykoľvek odvolať váš súhlas všade tam, kde ho služba Hrdinovia FAST požadovala za účelom spracovávania vašich osobných údajov.

Upozorňujeme však, že skôr než na takúto vašu žiadosť zareagujeme, vás môžeme požiadať o overenie vašej totožnosti.

Máte právo sťažovať sa na Úrade na ochranu osobných údajov na náš zber a používanie vašich osobných údajov. Viac informácií vám poskytne Úrad na ochranu osobných údajov SR, ktorá je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP).

Poskytovatelia služieb

Môžeme najímať spoločnosti a jednotlivcov tretích strán, aby nám pomáhali so stránkou (ďalej len „poskytovatelia služieb“), spravovali stránku v našom mene, poskytovali služby súvisiace so stránkou alebo nám pomohli pri analyzovaní, ako sa stránka používa.

Tieto tretie strany majú prístup k vašim osobným údajom len na vykonávanie spomínaných úloh v našom mene a nesmú ich poskytnúť ani používať na žiadny iný účel.

Analytika

Na monitorovanie a analyzovanie používania našej stránky môžeme použiť poskytovateľov služieb tretích strán.

Google Analytics

Google Analytics je webová analytická služba ponúkaná spoločnosťou Google, ktorá sleduje a zaznamenáva návštevnosť webových stránok. Spoločnosť Google používa zozbierané údaje na sledovanie a monitorovanie používania našej služby. Tieto údaje sú zdieľané s inými službami spoločnosti Google. Spoločnosť Google môže použiť zozbierané údaje na kontextovú a personalizovanú úpravu reklám vo vlastnej reklamnej sieti.

Máte možnosť vykonať kroky, aby vaša aktivita na stránke nebola dostupná pre službu Google Analytics, a to tak, že si nainštalujete doplnok k prehliadaču Google Analytics Opt-out. Tento doplnok zabraňuje službe Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js a dc.js) zdieľať informácie so službou Google Analytics o aktivite návštev.

Ďalšie informácie o postupoch ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete na webovej stránke Google v pravidlách ochrany osobných údajov: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Platby

V rámci tejto služby môžeme ponúkať platené produkty a/alebo služby. V takom prípade môžeme využívať služby tretích strán na spracovanie platieb (napr. platobné procesory).

Údaje o platobnej karte nebudeme uchovávať ani zbierať. Tieto údaje sa poskytujú priamo platobným procesorom našej tretej strany, pri ktorej sa používanie vašich osobných údajov riadi jej zásadami ochrany osobných údajov. Tieto platobné procesory dodržiavajú štandardy stanovené štandardom PCI-DSS tak, ako ich určila Rada bezpečnostných štandardov PCI, čo je spoločný projekt značiek Visa, MasterCard, American Express a Discover. Požiadavky štandardu PCI-DSS pomáhajú zabezpečiť bezpečnú manipuláciu s platobnými údajmi.

Platobné procesory, ktoré sa používajú u nás:

Stripe

Zásady ochrany osobných údajov si môžete pozrieť na https://stripe.com/us/privacy

Odkazy na iné stránky

Naša služba môže obsahovať odkazy na iné webové stránky, ktorých prevádzkovateľmi nie sme my. Ak kliknete na odkaz tretej strany, budete presmerovaný/-á na lokalitu danej tretej strany. Dôrazne vám odporúčame, aby ste si pozreli zásady ochrany osobných údajov každej navštívenej stránky.

Nemáme možnosť kontrolovať, ani nepreberáme žiadnu zodpovednosť za obsah, zásady ochrany osobných údajov alebo praktiky akýchkoľvek stránok alebo služieb tretej strany.

Ochrana osobných údajov detí

Online bezpečnosť detí

Urobíme všetko preto, aby boli deti chránené v online priestore, a preto poskytujeme ďalšie postupy ochrany ich osobných údajov, aby sme zabezpečili, že naši mladší hrdinovia FAST budú pri používaní našich online kanálov v bezpečí. Taktiež dávame pozor na to, aby sme vedome nezbierali, neuchovávali, nepoužívali ani nespracovávali osobné údaje detí, ktoré tieto funkcie používajú bez súhlasu rodičov.

Dodržiavame aj všetky príslušné zákony týkajúce sa detí vo veku od 13 do 18 rokov. Čo sa týka osobných údajov, za dieťa považujeme osobu mladšiu ako 16 rokov.

Pri spracovávaní osobných údajov detí podstupujeme aj ďalšie kroky, aby sme ochránili ich súkromie:

Dávame si záležať na tom, aby rodičia boli informovaní, aké osobné údaje zberáme, uchovávame, používame a spracovávame o ich dieťati, a aby im bolo vysvetlené, či tieto informácie zdieľame s niekým iným;

Zákonné požiadavky dodržiavame tak, že na zber, používanie a spracovávanie osobných údajov detí požadujeme súhlas ich rodičov a takisto ich žiadame o súhlas s poskytovaním informácií ich dieťaťu, týkajúcich sa našich produktov a služieb;

Zber, uchovávanie, používanie a spracovávanie osobných údajov detí je u nás obmedzené len na informácie, ktoré sú primerane potrebné na účasť v online aktivite;

Rodičom je umožnený prístup k osobným údajom, ktoré zbierame od ich dieťaťa – rodičia môžu požiadať aj o zmenu alebo vymazanie osobných údajov ich detí.

Registrácia urobená rodičom alebo zákonným zástupcom

Deti sa na tejto webovej stránke nemôžu sami registrovať. Registráciu musí urobiť rodič alebo zákonný zástupca. Ak budeme potrebovať osobné údaje dieťaťa, údaje musí poskytnúť rodič alebo zákonný zástupca, ktorý poskytuje rodičovský súhlas v súlade s právnymi predpismi. Aby sme mali istotu, že súhlas nebol poskytnutý v klamnej viere, pošleme príslušnému rodičovi alebo zákonnému zástupcovi e-mail, v ktorom vysvetlíme, aké údaje zbierame a ako ich zamýšľame používať. Ak rodičia nechcú dať svoj súhlas alebo ho chcú zrušiť, môžu nás požiadať o jeho odstránenie zaslaním e-mailu na admin@fastheroes112.com a my vymažeme všetky údaje, ktoré sme zozbierali o dieťati, vrátane kontaktných údajov dospelého, ktoré sme pred udelením súhlasu požadovali.

Možnosti výberu a kontroly pre rodičov

Rodičia alebo zákonní zástupcovia môžu kedykoľvek zakázať, aby sme používali a zbierali akékoľvek ďalšie osobné údaje o ich dieťati. Rodičia alebo zákonní zástupcovia nás môžu požiadať, aby sme z našich záznamov odstránili osobné údaje, ktoré sme zozbierali v súvislosti s účtom ich dieťaťa. 

Zbieranie a používanie osobných údajov detí

Tu je niekoľko príkladov, kedy zbierame údaje detí:

Keď sa rodiny zaregistrujú online.

Na našich webových stránkach môžeme ponúkať rôzne služby, ako napríklad informácie na stránke (obsah), hry a súťaže. Rodiny sú požiadané o poskytnutie osobných údajov. Osobné údaje detí mladších ako 16 rokov sa zaznamenávajú len v obmedzenom rozsahu a len v rozsahu povolenom zákonom alebo so súhlasom rodičov. Napríklad v súlade s vyššie uvedenými podmienkami zaznamenávame meno dieťaťa, aby nominovaný starký hrdina (starý rodič/rodinný člen/rodinný priateľ) vedel, kto ho do programu nominoval. Dôrazne odporúčame, aby si deti vytvorili prezývku, ktorá neobsahuje žiadne osobné údaje.

Osobné údaje dieťaťa, ktoré zozbierame, budú uchovávané len počas obdobia, počas ktorého sú potrebné na poskytovanie služieb alebo podľa zákonných požiadaviek.

Účasť prostredníctvom školy/organizácie

Ak sa dieťa zúčastňuje na kampani prostredníctvom svojej školy alebo prostredníctvom akejkoľvek inej organizácie, učiteľ/ambasádor bude môcť vidieť jeho meno/prezývku dieťaťa, stav registrácie, veľkosť trička a progres cez online program, čím sa uľahčí implementácia všetkých plánovaných činností. Žiadne iné osobné údaje dieťaťa sa nezdieľajú. 

Zmeny zásad ochrany osobných údajov

Naše zásady ochrany osobných údajov môžeme z času na čas aktualizovať. Akékoľvek zmeny vám oznámime pri zverejnení nových zásad ochrany osobných údajov na tejto stránke.

Budeme vás o nich informovať e-mailom a/alebo vyvesíme oznámenie na našej stránke predtým, ako sa zmena stane účinnou a aktualizujme „dátum účinnosti“ v záhlaví zásad ochrany osobných údajov.

Odporúčame, aby ste tieto zásady ochrany osobných údajov priebežne pozerali, či nenastali nejaké zmeny. Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov sú účinné dňom zverejnenia na tejto stránke.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky ohľadne týchto zásad ochrany osobných údajov, kontaktujte nás:

 • E-mailom: info@fastheroes112.com
POLOŽKA KÚPENÁ!
NEDOSTATOK MINCÍ!
NEDOSTATOK DIAMANTOV!
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software