Zásady ochrany osobných údajov

Dátum účinnosti: 1 december, 2020

Fakulta vzdelávania a sociálnych vied Macedónskej univerzity, 156 Egnatia Str., P.C. 54636, Solún, Grécko (ďalej len „my“ alebo „náš“ vo všetkých pádoch) je prevádzkovateľom webovej stránky http://www.fastheroes.com (ďalej len „stránka“).

V tomto dokumente vás informujeme o našich zásadách týkajúcich sa zhromažďovania, používania a poskytovania osobných údajov v súvislosti s používaním našej stránky, ako aj o vašich možnostiach v súvislosti s týmito údajmi.

V každom prípade budeme vaše osobné údaje spracovávať iba v súlade s platnými zákonmi o ochrane osobných údajov a súkromia (t. j. všeobecné nariadenie o ochrane údajov – GDPR).

Vaše údaje používame na poskytovanie a zlepšovanie služieb stránky. Využívaním tejto služby vyjadrujete súhlas so zbieraním a používaním údajov v súlade s týmito zásadami. Pokiaľ nie je v týchto zásadách ochrany osobných údajov uvedené inak, termíny použité v týchto zásadách ochrany osobných údajov majú rovnaký význam ako v našich zmluvných podmienkach dostupných na http://www.fastheroes.com

Definície

Stránka

Stránkou je webová stránka http://www.fastheroes.com, ktorej majiteľom a prevádzkovateľom je Fakulta vzdelávania a sociálnych vied Macedónskej univerzity, 156 Egnatia Str., P.C. 54636, Solún, Grécko (ďalej len „my“ alebo „náš“ vo všetkých pádoch).

Osobné údaje

Osobné údaje sú údaje žijúcej osoby, ktorá môže byť podľa týchto údajov identifikovaná (alebo podľa iných údajov, ktoré už sú v našom vlastníctve alebo sa pravdepodobne stanú naším vlastníctvom).

Údaje o používaní

Údaje o používaní sú údaje zbierané automaticky, generujú sa buď pri používaní stránky alebo jej samotnou infraštruktúrou (napríklad trvanie návštevy stránky).

Cookies

Cookies sú malé súbory uložené vo vašom zariadení (počítači alebo mobilnom zariadení).

Prevádzkovateľ údajov

Prevádzkovateľ údajov je fyzická alebo právnická osoba, ktorá (buď samostatne alebo združene alebo spolu s inými osobami) stanovuje účel, na aký sa budú alebo sa majú osobné údaje spracovávať, a tiež spôsob, akým sa budú alebo majú tieto údaje spracovávať.

Na účely týchto zásad ochrany osobných údajov sme prevádzkovateľom vašich osobných údajov my.

Spracovatelia údajov (alebo poskytovatelia služieb)

Spracovateľ údajov (alebo poskytovateľ služieb) je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá spracováva údaje v mene regulátora údajov.

Môžeme využívať služby rôznych poskytovateľov služieb, aby sme mohli efektívnejšie spracovávať vaše údaje.

Dotknutá osoba (alebo používateľ)

Dotknutá osoba je každý žijúci jednotlivec, ktorý používa našu stránku a vzťahujú sa naňho osobné údaje.

Zbieranie a používanie údajov

Zbierame niekoľko rôznych typov údajov na rôzne účely, aby sme vám mohli poskytovať služby na stránke a zlepšovať ju.

Typy zbieraných údajov

Osobné údaje

Pri používaní našej stránky vás môžeme požiadať, aby ste nám poskytli určité osobné identifikačné údaje, ktoré možno použiť na to, aby sme vás kontaktovali alebo identifikovali ako používateľa (ďalej len „osobné údaje“). Osobné identifikačné informácie môžu okrem iného zahŕňať:

 • e-mailovú adresu,
 • meno a priezvisko,
 • adresu, štát, provinciu, PSČ, mesto,
 • cookies a údaje o používaní.

Vaše osobné údaje môžeme použiť, aby sme vám mohli zaslať novinky, marketingové alebo propagačné materiály a ďalšie informácie, ktoré vás môžu zaujímať. Môžete odhlásiť odber akýchkoľvek alebo aj všetkých týchto našich oznámení a to tak, že kliknete na odkaz v hociktorom našom e-maile a budete postupovať podľa pokynov na odhlásenie odberu. Právnym základom je článok 6 (1) b) nariadenia GDPR.

Údaje o používaní

Môžeme tiež zbierať informácie o prístupe na stránku a jej používane (ďalej len „údaje o používaní“). Tieto údaje o používaní môžu obsahovať informácie, ako sú napríklad IP adresa vášho počítača, typ prehliadača, verzia prehliadača, webové stránky našej stránky, ktoré navštívite, čas a dátum vašej návštevy, čas strávený na týchto stránkach, jedinečné identifikátory zariadenia a iné diagnostické údaje. Tieto údaje používame, aby sme vám umožnili používať naše webové stránky, a ak je to potrebné, kontrolovať a uplatňovať naše práva a práva tretích strán v prípade poškodenia alebo porušenia právnych predpisov, našich podmienok používania a práv tretích osôb. Právnym základom je článok 6 (1) b) nariadenia GDPR. Súbory denníka sa budú ukladať tak dlho, ako je to potrebné na príslušné účely, v zásade nie dlhšie ako 14 dní.

Údaje sledovacích cookies

Na sledovanie aktivity na našej stránke používame cookies a podobné technológie sledovania a určité údaje uchovávame.

Cookies sú súbory s malým množstvom údajov a môžu obsahovať aj anonymný jedinečný identifikátor. Cookies sú do vášho prehliadača zaslané z webovej stránky a ukladajú sa vo vašom zariadení. Používame aj iné technológie sledovania, napríklad pixlové značky, značky a skripty, pomocou ktorých zbierame a sledujeme údaje a zlepšujeme a analyzujeme naše služby.

Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby odmietol všetky súbory cookies, alebo aby vás informoval, keď je súbor cookie poslaný. Ak však odmietnete prijať súbory cookies, nebudete môcť používať niektoré časti našich služieb.

Príklady súborov cookies, ktoré používame:

1.3.1 Základné súbory cookie

Základné súbory cookie sú nevyhnutné na správne fungovanie webových stránok. Takéto súbory cookie umožňujú, aby boli webové stránky použiteľné poskytovaním základných funkcií, ako je napríklad navigácia po stránkach a prístup k zabezpečeným oblastiam webových stránok alebo jazykovým nastaveniam. Z dôvodu ich dôležitosti na fungovanie webových stránok sa nemôžete odhlásiť z tohto druhu súborov cookie. Pri spracúvaní osobných údajov vychádzame z čl. 6 (1) b nariadenia GDPR o zmluvnom poskytovaní našich služieb. 

Základné súbory cookie, ktoré používame na poskytovanie týchto webových stránok, zahŕňajú súbory cookie, ktoré

 • zisťujú, či používateľ používa Java Script, 
 • umožňujú návštevníkovi prijímať obsah stránky z jedného z viacerých serverov pri prehliadaní stránky používateľom,
 • určujú, či používateľ prijal určitú kategóriu v banneri súborov cookie,
 • udržiavajú stav používateľa pre všetky požiadavky stránky.

Súbory cookie relácie: súbory cookie relácie vám umožňujú rýchlo a ľahko prechádzať mnohými webovými stránkami bez nutnosti autentifikácie alebo opätovného spracovania každej novej oblasti, ktorú navštívite. Súbory cookie relácie sú kombináciou jedného alebo viacerých dočasných súborov cookie, ktoré sa vymažú pri zatvorení prehliadača. Keď reštartujete prehliadač a vrátite sa na webovú stránku, ktorá vytvorila súbor cookie, webová stránka vás nespozná. Ak stránka používa tieto funkcie, budete sa musieť znova prihlásiť (ak je potrebné prihlásenie) alebo znova zvoliť svoje preferencie/témy.  

Cieľová skupina: toto je špeciálny súbor cookie na definovanie viditeľnosti konkrétneho obsahu pre konkrétne skupiny používateľov (t. j. poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, širokú verejnosť alebo učiteľov), keď chcú vidieť inú „verziu“ webovej stránky. Toto určuje, ktoré publikum by malo byť schopné vidieť aký obsah na webovej stránke. Ak sa napríklad obsah obsahujúci konkrétne informácie týkajúce sa školy alebo triedy, ktoré by nemali byť viditeľné pre verejnosť, označí štítkom, aby si ich prezeralo publikum učiteľa, znamená to, že tento obsah bude viditeľný iba pre tých, ktorí sa identifikovali a boli overení ako učitelia.

Životnosť základných súborov cookie, ktoré používame, siaha od príslušnej relácie až do jedného roka. 

1.3.2 Súbory cookie na optimalizáciu webových stránok

Na základe vášho súhlasu (čl. 6 (1) nariadenia GDPR) používame súbory cookie, aby sme zaistili efektívnejšie fungovanie našich webových stránok, ako aj na rozpoznanie vášho zariadenia pri následných návštevách, aby sme získali informácie a štatistické údaje o vašom používaní. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať bez ujmy a s budúcim účinkom. Ak to chcete urobiť, svoje nastavenia upravte tu. 

1.3.3 Marketingové súbory cookie

Používame marketingové súbory cookie, ktoré nám umožňujú sledovať používateľov na iných webových stránkach a zobrazovať im reklamy, ktoré sú pre jednotlivého používateľa relevantné a pútavé. Toto spracovanie zakladáme na vašom súhlase (čl. 6 (1) nariadenia GDPR), ktorý môžete kedykoľvek odvolať s budúcim účinkom a bez ujmy zmeniť vaše nastavenia pod týmto odkazom.

Používame tieto služby externých poskytovateľov:

Facebook a Instagram (Facebook Pixel):

Facebook pixel používame v základnej verzii na to, aby sme vám na platformách Facebook a Instagram zobrazovali prispôsobené reklamy od nás a tretích strán. Facebook a Instagram prevádzkuje spoločnosť Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Írsko („Facebook“).

Na tento účel poskytujeme Facebooku prostredníctvom pixelu informácie o vašej používateľskej aktivite na našich webových stránkach a určité ďalšie osobné údaje (napríklad vaše ID používateľa). Tieto údaje zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na takzvané hlavičky http (napr. vaša IP adresa a informácie o vašom prehliadači) a údaje o kliknutiach (t. j. tlačidlá, na ktoré ste klikli na našich webových stránkach, ako aj ich popisy a navštívené webové stránky). To umožňuje používateľom našich webových stránok pri návšteve sociálnej siete Facebook alebo Instagram alebo iných webových stránok, ktoré tiež používajú túto funkciu na zobrazovanie záujmovo orientovaných reklám („Facebook Ads“/„Instagram Ads“) a nám, aby sme spravili naše webové stránky pre vás ešte zaujímavejšie.

Vďaka použitým marketingovým nástrojom váš prehliadač automaticky vytvorí priame spojenie so serverom Facebooku. Nemáme žiadny vplyv na rozsah a ďalšie použitie údajov zhromaždených Facebookom pomocou pixelu. Vďaka integrácii vlastného publika na Facebooku Facebook dostáva informácie, že ste navštívili a prezerali si jednu z našich online ponúk, alebo sa dozvie, že ste klikli na nami zobrazenú reklamu. Ak ste zaregistrovaní v niektorej zo služieb Facebooku, Facebook môže priradiť návštevu k vášmu súkromnému účtu. Aj keď nie ste zaregistrovaní na Facebooku alebo ste sa neprihlásili, existuje možnosť, že poskytovateľ môže zistiť a uložiť vašu IP adresu a ďalšie identifikátory. Facebook pixel nám umožňuje merať, vyhodnocovať a optimalizovať účinnosť reklám na Facebooku na štatistické účely a na účely prieskumu trhu. Z Facebooku dostávame iba anonymné správy.

Pre prihlásených používateľov je deaktivácia funkcie „Facebook Custom Audiences“ možná aj na adrese www.facebook.com/settings/ (odkaz je externý). Ďalšie informácie o zhromažďovaní a používaní týchto údajov spoločnosťou Facebook a vašich právach a možnostiach ochrany vašich osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook (https://www.facebook.com/privacy/explanation (odkaz je externý)). Kliknutím na tento odkaz môžete kedykoľvek odvolať svoj súhlas s používaním Facebook pixelov: https://www.facebook.com/login.php?next=https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen (odkaz je externý). Ak to chcete urobiť, musíte byť prihlásení na Facebooku alebo Instagrame. Ďalšie informácie o spracovaní údajov spoločnosťou Facebook nájdete na www.facebook.com/about/privacy (odkaz je externý).

Twitter (značka konverzie):

na naše webové stránky sme tiež zahrnuli funkciu remarketingu služby Twitter. Poskytuje ju spoločnosť Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, Kalifornia 94103, USA. Vďaka funkcii remarketingu na Twitteri vám môžeme ponúknuť reklamu na základe vašich záujmov na platforme Twitter. Na tento účel používa Twitter takzvané „značky“. Táto značka sa používa na zaznamenávanie návštev na našich webových stránkach a tiež údajov o používaní (napr. všetkých interakcií týkajúcich sa zobrazenej reklamy, ako je klikanie na odkazy, retweety alebo lajky) pseudonymným, neosobným spôsobom. Ak následne navštívite Twitter, integrované reklamy sa zobrazia na základe vašich záujmov. Twitter potom z vášho prehliadača dostane informácie o tom, že vaše zariadenie získalo prístup na naše webové stránky. Ak ste zaregistrovaní v službe Twitter, služba Twitter môže priradiť návštevu k vášmu účtu. Aj keď nie ste zaregistrovaní na Twitteri ,alebo ste sa neprihlásili, je možné, že sa poskytovateľ môže dozvedieť a uložiť vašu IP adresu a ďalšie identifikátory. Informácie generované značkami o vašom používaní našich služieb sa prenášajú na server Twitter v USA a tam sa ukladajú. 

Ďalšie informácie o tom, ako vypnúť túto funkciu v službe Twitter, nájdete na stránke https://help.twitter.com/de/safety-and-security/privacy-controls-for-tailored-ads. Viac informácií o spracovaní údajov na Twitteri nájdete na https://twitter.com/de/privacy.

LinkedIn (značka Insight):

na našom webe používame aj sledovanie konverzií pomocou nástroja LinkedIn Insights Tag, nástroja od spoločnosti LinkedIn Ireland, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Írsko. Na tento účel je značka LinkedIn Insight integrovaná na našich webových stránkach a spoločnosť LinkedIn nastaví vo vašom zariadení súbor cookie. LinkedIn je informovaný, že ste navštívili naše webové stránky a vaša IP adresa sa zhromažďuje. Ukladajú sa tiež časové značky a udalosti, ako sú napríklad zobrazenia stránky. To nám umožňuje štatisticky vyhodnotiť používanie našich webových stránok a neustále ich tak optimalizovať. Dozvieme sa napríklad, ktorá reklama alebo interakcia na platforme LinkedIn vás priviedla na naše webové stránky. To nám umožňuje lepšiu kontrolu nad tým, ako sa zobrazujú naše reklamy.

Viac informácií o sledovaní konverzií nájdete na https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/67595/linkedin-conversion-trackingubersicht (odkaz je externý). Upozorňujeme, že údaje LinkedIn je možné ukladať a spracovávať tak, aby bolo možné pripojenie k príslušnému používateľskému profilu, a LinkedIn ich môže použiť na svoje vlastné reklamné účely. Ďalšie informácie nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti LinkedIn na adrese https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy (odkaz je externý). Spoločnosti LinkedIn môžete zabrániť v analyzovaní vášho správania pri používaní a v zobrazovaní odporúčaní založených na záujmoch na adrese https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out. 

Používanie údajov

Zhromaždené údaje používame na rôzne účely:

 • na poskytovanie a údržbu našich služieb,
 • na oznamovanie zmien v rámci našich služieb,
 • na poskytnutie možnosti využívať interaktívne prvky našich služieb, ak sa tak rozhodnete,
 • na poskytovanie zákazníckej podpory,
 • na zhromažďovanie analýz alebo cenných informácií za účelom zlepšovania našich služieb,
 • na monitorovanie používania našich služieb,
 • na zisťovanie, predchádzanie a riešenie technických problémov,
 • na zasielanie noviniek, akcií a všeobecných informácií o ďalších tovaroch, službách a podujatiach, ktoré ponúkame, ktoré sú podobné tým, ktoré ste si už zakúpili alebo ste sa na ne pýtali, pokiaľ ste sa nerozhodli, že takéto informácie prijímať nechcete.

Právny základ pre spracovanie osobných údajov podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR)

ak ste z Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), náš právny základ pre zhromažďovanie a používanie osobných údajov popísaných v týchto zásadách ochrany osobných údajov závisí od osobných údajov, ktoré zhromažďujeme, a od konkrétneho kontextu, v ktorom ich zhromažďujeme. Právnym základom je článok 6 (1) b) nariadenia GDPR.

Vaše osobné údaje spracovávame s cieľom:

 • vyhovieť našim legitímnym záujmom, a to vrátane:
  • dokončenia firemnej transakcie (napr. reštrukturalizácia spoločnosti, predaj alebo pridelenie aktív, fúzia); a
  • ochrany našich práv a majetku, presadzovanie našich podmienok používania a právnych oznámení, a na stanovenie, vykonanie a ochranu právnych nárokov.
 • na splnenie našich zákonných povinností, akéhokoľvek súdneho príkazu alebo iného záväzného rozhodnutia;
 • s vaším súhlasom na iné účely, napríklad prihlásenie na odber noviniek; v takom prípade máte možnosť svoj súhlas kedykoľvek odvolať.

Uchovávanie údajov

Vaše osobné údaje budeme uchovávať iba tak dlho, ako je to potrebné na účely uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Vaše osobné údaje uchovávame a budeme používať tak, aby sme splnili zákonné povinnosti (napríklad, ak máme povinnosť uchovávať vaše údaje v súlade s platnými zákonmi), mohli riešiť spory a dodržiavať naše zmluvy a zásady platné podľa zákonov.

Údaje o používaní tiež uchováme na účely internej analýzy. Údaje o používaní sa vo všeobecnosti uchovávajú počas kratšieho časového obdobia s výnimkou prípadov, keď sa tieto údaje používajú na posilnenie bezpečnosti alebo na zlepšenie funkčnosti našej stránky, alebo sme zo zákona povinní tieto údaje uchovávať dlhšiu dobu.

Prenos údajov

Vaše informácie, vrátane osobných údajov, môžu byť prenesené do počítačov nachádzajúcich sa mimo územie vášho štátu, provincie, krajiny alebo inej vládnej jurisdikcie, kde sa právne predpisy o ochrane osobných údajov môžu líšiť od ustanovení vašej jurisdikcie.

Ak sa nachádzate mimo Európskej únie (EÚ) a rozhodli ste sa nám poskytnúť informácie, upozorňujeme, že údaje vrátane osobných údajov prenášame do EÚ a spracúvame ich tam.

Váš súhlas s týmito zásadami ochrany osobných údajov a následné poskytnutie týchto údajov predstavuje váš súhlas s týmto prenosom.

Urobíme všetky kroky, ktoré sú primerane potrebné na zabezpečenie toho, aby sa s vašimi údajmi zaobchádzalo bezpečne a v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov, a nedôjde k žiadnemu prenosu vašich osobných údajov do organizácie alebo krajiny, pokiaľ neexistujú adekvátne kontroly vrátane bezpečnosti vaše údaje a ďalšie osobné informácie.

Poskytnutie údajov

Poskytnutie údajov zo zákonných dôvodov

Za určitých okolností sa od nás môže vyžadovať, aby sme zverejnili vaše osobné údaje, ak to vyžaduje zákon alebo o to oprávnene žiadajú verejné orgány (napr. súd alebo vládna agentúra).

Zákonné požiadavky

Vaše osobné údaje môžeme zverejniť v dobrej viere v presvedčení, že je potrebné takto konať, aby sme:

 • splnili zákonnú povinnosť,
 • chránili a bránili svoje práva alebo majetok, 
 • na predchádzanie alebo prešetrenie možného protiprávneho konania v súvislosti s touto službou,
 • na ochranu osobnej bezpečnosti používateľov tejto služby alebo verejnosti,
 • na ochranu pred zákonnou zodpovednosťou za škodu.

Bezpečnosť údajov

Bezpečnosť vašich údajov je našou prioritou, ale treba mať na pamäti, že žiaden spôsob prenosu údajov cez Internet či spôsob elektronického ukladania údajov nie je zabezpečený na 100 %. Aj keď sa snažíme používať komerčne akceptovateľné prostriedky na ochranu vašich osobných údajov, nevieme zaručiť ich absolútnu bezpečnosť.

Vaše práva na ochranu osobných údajov podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR)

Ak ste obyvateľom Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), máte určité práva na ochranu osobných údajov. Naším cieľom je prijať primerané kroky, ktoré vám umožnia opraviť, doplniť, vymazať alebo obmedziť použitie vašich osobných údajov.

Ak chcete byť informovaný/-á o tom, ktoré osobné údaje uchovávame, a ak chcete, aby sme ich odstránili z našich systémov, kontaktujte nás.

Za určitých okolností máte nasledujúce práva na ochranu osobných údajov:

Právo na prístup k vašim údajom, ich aktualizáciu alebo vymazanie. Kedykoľvek sa to bude dať, môžete si prezerať, aktualizovať alebo požiadať o vymazanie vašich osobných údajov priamo v časti nastavenia účtu. Ak nebudete vedieť tieto kroky vykonať sami, kontaktujte nás a my vám pomôžeme.

Právo na opravu. Máte právo na opravu vašich údajov, ak sú tieto údaje nepresné alebo neúplné.

Právo namietať. Máte právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov.

Právo na obmedzenie. Máte právo požadovať, aby sme obmedzili spracovávanie vašich osobných údajov.

Právo na prenositeľnosť údajov. Máte právo na získanie kópie údajov, ktoré o vás máme, a to v štruktúrovanom, strojovo čitateľnom a bežne používanom formáte.

Právo odvolať súhlas. Máte tiež právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas, ak sme vaše osobné údaje spracovávali na jeho základe.

Upozorňujeme však, že skôr než na takúto vašu žiadosť zareagujeme, vás môžeme požiadať o overenie vašej totožnosti.

Máte právo sťažovať sa na Úrade na ochranu osobných údajov na náš zber a používanie vašich osobných údajov. Viac informácií vám poskytne Úrad na ochranu osobných údajov SR, ktorá je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP).

Poskytovatelia služieb

Na uľahčenie poskytovania našej služby („poskytovatelia služieb“) môžeme zamestnať spoločnosti a jednotlivcov tretích strán. Títo poskytovatelia služieb poskytujú službu v našom mene, poskytujú služby spojené so službou alebo nám pomáhajú pri analýze spôsobu používania našej služby.

Tieto tretie strany majú prístup k vašim osobným údajom iba na účely vykonania týchto úloh v našom mene, v súlade s našimi pokynmi a pod našou kontrolou v súlade s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov.

Prenos údajov príjemcom mimo EÚ

Niektorí z týchto poskytovateľov služieb spracúvajú osobné údaje mimo EÚ. V týchto prípadoch zabezpečujeme primeranú úroveň ochrany osobných údajov, aby sme vyhoveli európskemu právu (zvyčajne prostredníctvom štandardných zmluvných doložiek EÚ zverejnených Európskou komisiou).

Analytika

Na monitorovanie a analyzovanie používania našej stránky môžeme použiť poskytovateľov služieb tretích strán.

Google Analytics

Google Analytics je webová analytická služba ponúkaná spoločnosťou Google, ktorá sleduje a zaznamenáva návštevnosť webových stránok. Spoločnosť Google používa zozbierané údaje na sledovanie a monitorovanie používania našej služby. Tieto údaje sú zdieľané s inými službami spoločnosti Google. Spoločnosť Google môže použiť zozbierané údaje na kontextovú a personalizovanú úpravu reklám vo vlastnej reklamnej sieti.

Máte možnosť vykonať kroky, aby vaša aktivita na stránke nebola dostupná pre službu Google Analytics, a to tak, že si nainštalujete doplnok k prehliadaču Google Analytics Opt-out. Tento doplnok zabraňuje službe Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js a dc.js) zdieľať informácie so službou Google Analytics o aktivite návštev.

Ďalšie informácie o postupoch ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete na webovej stránke Google v pravidlách ochrany osobných údajov: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Odkazy na iné stránky

Naša služba môže obsahovať odkazy na iné webové stránky, ktorých prevádzkovateľmi nie sme my. Ak kliknete na odkaz tretej strany, budete presmerovaný/-á na lokalitu danej tretej strany. Dôrazne vám odporúčame, aby ste si pozreli zásady ochrany osobných údajov každej navštívenej stránky.

Nemáme možnosť kontrolovať, ani nepreberáme žiadnu zodpovednosť za obsah, zásady ochrany osobných údajov alebo praktiky akýchkoľvek stránok alebo služieb tretej strany.

Ochrana osobných údajov detí

Online bezpečnosť detí

Urobíme všetko preto, aby boli deti chránené v online priestore, a preto poskytujeme ďalšie postupy ochrany ich osobných údajov, aby sme zabezpečili, že naši mladší hrdinovia FAST budú pri používaní našich online kanálov v bezpečí. Taktiež dávame pozor na to, aby sme vedome nezbierali, neuchovávali, nepoužívali ani nespracovávali osobné údaje detí, ktoré tieto funkcie používajú bez súhlasu rodičov.

Dodržiavame aj všetky príslušné zákony týkajúce sa detí vo veku od 13 do 18 rokov. Čo sa týka osobných údajov, za dieťa považujeme osobu mladšiu ako 16 rokov.

Pri spracovávaní osobných údajov detí podstupujeme aj ďalšie kroky, aby sme ochránili ich súkromie:

Dávame si záležať na tom, aby rodičia boli informovaní, aké osobné údaje zberáme, uchovávame, používame a spracovávame o ich dieťati, a aby im bolo vysvetlené, či tieto informácie zdieľame s niekým iným;

Zákonné požiadavky dodržiavame tak, že na zber, používanie a spracovávanie osobných údajov detí požadujeme súhlas ich rodičov a takisto ich žiadame o súhlas s poskytovaním informácií ich dieťaťu, týkajúcich sa našich produktov a služieb;

Zber, uchovávanie, používanie a spracovávanie osobných údajov detí je u nás obmedzené len na informácie, ktoré sú primerane potrebné na účasť v online aktivite;

Rodičom je umožnený prístup k osobným údajom, ktoré zbierame od ich dieťaťa – rodičia môžu požiadať aj o zmenu alebo vymazanie osobných údajov ich detí.

Registrácia urobená rodičom alebo zákonným zástupcom

Deti sa na tejto webovej stránke nemôžu sami registrovať. Registráciu musí urobiť rodič alebo zákonný zástupca. Ak budeme potrebovať osobné údaje dieťaťa, údaje musí poskytnúť rodič alebo zákonný zástupca, ktorý poskytuje rodičovský súhlas v súlade s právnymi predpismi. Aby sme mali istotu, že súhlas nebol poskytnutý v klamnej viere, pošleme príslušnému rodičovi alebo zákonnému zástupcovi e-mail, v ktorom vysvetlíme, aké údaje zbierame a ako ich zamýšľame používať. Ak rodičia nechcú dať svoj súhlas alebo ho chcú zrušiť, môžu nás požiadať o jeho odstránenie zaslaním e-mailu na admin@fastheroes112.com a my vymažeme všetky údaje, ktoré sme zozbierali o dieťati, vrátane kontaktných údajov dospelého, ktoré sme pred udelením súhlasu požadovali.

Možnosti výberu a kontroly pre rodičov

Rodičia alebo zákonní zástupcovia môžu kedykoľvek zakázať, aby sme používali a zbierali akékoľvek ďalšie osobné údaje o ich dieťati. Rodičia alebo zákonní zástupcovia nás môžu požiadať, aby sme z našich záznamov odstránili osobné údaje, ktoré sme zozbierali v súvislosti s účtom ich dieťaťa. 

Zbieranie a používanie osobných údajov detí

Tu je niekoľko príkladov, kedy zbierame údaje detí:

Keď sa rodiny zaregistrujú online.

Na našich webových stránkach môžeme ponúkať rôzne služby, ako napríklad informácie na stránke (obsah), hry a súťaže. Rodiny sú požiadané o poskytnutie osobných údajov. Osobné údaje detí mladších ako 16 rokov sa zaznamenávajú len v obmedzenom rozsahu a len v rozsahu povolenom zákonom alebo so súhlasom rodičov. Napríklad za vyššie uvedených podmienok rodič vytvorí používateľský profil na meno dieťaťa a má možnosť prepojiť tento profil so školou a triedou dieťaťa. Toto sa deje, aby sa dieťa mohlo zúčastniť programu v mene jeho školy alebo triedy. Dôrazne odporúčame, aby rodičia vytvorili pre svoje deti prezývku, ktorá nebude obsahovať žiadne osobné informácie.

Osobné údaje dieťaťa, ktoré zozbierame, budú uchovávané len počas obdobia, počas ktorého sú potrebné na poskytovanie služieb alebo podľa zákonných požiadaviek.

Účasť prostredníctvom školy/organizácie

Ak sa dieťa zúčastní na kampani prostredníctvom svojej školy alebo inej organizácie, učiteľ/vyslanec bude môcť vidieť jeho meno/prezývku, stav registrácie a postup v online programe, aby sa uľahčila úplná implementácia všetkých plánovaných aktivít. Žiadne iné osobné údaje dieťaťa sa nezdieľajú. 

Zmeny zásad ochrany osobných údajov

Naše zásady ochrany osobných údajov môžeme z času na čas aktualizovať. Akékoľvek zmeny vám oznámime pri zverejnení nových zásad ochrany osobných údajov na tejto stránke.

Budeme vás o nich informovať e-mailom a/alebo vyvesíme oznámenie na našej stránke predtým, ako sa zmena stane účinnou a aktualizujme „dátum účinnosti“ v záhlaví zásad ochrany osobných údajov.

Odporúčame, aby ste tieto zásady ochrany osobných údajov priebežne pozerali, či nenastali nejaké zmeny. Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov sú účinné dňom zverejnenia na tejto stránke.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky ohľadne týchto zásad ochrany osobných údajov, kontaktujte nás:

 • E-mailom: info@fastheroes112.com
X
O KAMPANI

ZOZNÁMTE SA S HRDINAMI

KAMPAŇ V AKCII 

KOMUNITA

NA SOCIÁLNEJ SIETI
<
POLOŽKA KÚPENÁ!
NEDOSTATOK MINCÍ!
NEDOSTATOK DIAMANTOV!
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software