O KAMPANI
Našou misiou je vzdelávať svet o príznakoch mozgovej príhody a potrebe okamžitých opatrení.

Mozgová príhoda je druhou hlavnou príčinou smrti, treťou najčastejšou príčinou zdravotného postihnutia a jedným z hlavných dôvodov, prečo deti prichádzajú o starých rodičov. Smutnou realitou je, že väčšina pacientov s mozgovou príhodou nie je liečená, pretože do nemocnice prichádzajú príliš neskoro. Ľudia môžu prežiť a mať neporušený život, ak dostanú rýchlu a efektívnu akútnu starostlivosť.

Je preto mimoriadne dôležité, aby sme naďalej zvyšovali povedomie o kľúčových príznakoch mozgovej príhody a dodávali ľuďom sebadôveru a jasnosť pri hľadaní okamžitej neodkladnej zdravotnej starostlivosti.
ORGANIZÁCIE NA PODPORU PACIENTOV
Singapore National Stroke Association (SNSA)
Singapur
Burgos Brain Injury Association
Španielsko
Andalusian Federation for Acquired Brain Injury
Španielsko
Singapore National Stroke Association (SNSA)
Singapur
Burgos Brain Injury Association
Španielsko
Andalusian Federation for Acquired Brain Injury
Španielsko
Singapore National Stroke Association (SNSA)
Singapur
Burgos Brain Injury Association
Španielsko
Andalusian Federation for Acquired Brain Injury
Španielsko
Singapore National Stroke Association (SNSA)
Singapur
Burgos Brain Injury Association
Španielsko
Andalusian Federation for Acquired Brain Injury
Španielsko
Singapore National Stroke Association (SNSA)
Singapur
Burgos Brain Injury Association
Španielsko
Andalusian Federation for Acquired Brain Injury
Španielsko
O NÁS
Školskú kampaň Hrdinovia FAST pripravilo ministerstvo školstva a sociálnej politiky na Macedónskej univerzite a umožnila ju podpora iniciatívy Angels. Lions Club International je oficiálnym implementačným partnerom kampane. Kampaň Hrdinovia FAST schvaľuje Svetová organizácia pre cievne mozgové príhody.

Iniciatíva Angels je projekt na zlepšenie zdravotnej starostlivosti zameraný na zlepšenie stavu týkajúceho sa mozgovej príhody na celom svete. Pomáha pri zriaďovaní nových nemocníc pripravených pre pacientov s mozgovou príhodou a zlepšuje kvalitu starostlivosti v existujúcich nemocniciach.

Lions Club International sa skladá z 1,4 mil. starostlivých mužov a žien, ktorí spoločne slúžia, aby dosiahli trvalý dopad a zmenili viac životov.

Svetová organizácia pre cievne mozgové príhody je poprednou globálnou organizáciou v boji proti mozgovej príhode. Vyvíja usmernenia založené na dôkazoch a zdroje na praktickú implementáciu s cieľom podporiť zdravotníckych pracovníkov pri zlepšovaní kvality starostlivosti o pacienta s mozgovou príhodou.
ZACHRAŇUJEME SVET, JEDNÉHO STARÉHO RODIČA ZA DRUHÝM
Veríme, že deti môžu prispieť k skutočnému rozdielu a pôsobiť ako katalyzátor, ktorý vyvolá záujem u širšej rodiny. V skutočnosti sa ukázalo, že vzdelávanie detí je realizovateľným spôsobom, ako zvýšiť pripravenosť komunity na mozgovú príhodu.

Náš zábavný, pútavý a interaktívny vzdelávací program, zameraný predovšetkým na deti vo veku 5 do 9 rokov, ich učí o empatii a láske, ako aj o praktických zručnostiach na záchranu života. Deti dostávajú oprávnenie pomocou nástrojov, ktoré im pomôžu naplniť ich misiu vzdelávať starých rodičov.

Kampaň sa zameriava na jedinečné puto medzi deťmi a ich starými rodičmi, pretože priemerný vek pacientov s mozgovou príhodou je okolo 70 rokov. Vieme, že starí rodičia sú zvlášť dôležitým zdrojom bezpodmienečnej lásky, trpezlivosti a láskavosti pre mnoho detí na celom svete. Mozgová príhoda je jedným z najväčších dôvodov, prečo deti prichádzajú o svojich starých rodičov – pre smrť alebo pre zdravotné postihnutie. V podstate bojujeme za to, aby spolu prežili viac kvalitného času.
O MOZGOVEJ PRÍHODE
DÔVOD, PREČO SA BOJÍME O NAŠICH STARKÝCH HRDINOV
Mozgová príhoda je ako infarkt, jediný rozdiel je v tom, že sa stane vo vašom mozgu. Mozgová príhoda môže byť dôsledkom upchatia jednej z tepien, čomu sa hovorí aj ischemická mozgová príhoda, alebo v dôsledku krvácania do mozgu, známeho tiež ako hemoragická mozgová príhoda. Oba typy mozgovej príhody nakoniec vedú k náhlej strate neurologickej funkcie v dôsledku odumierania mozgových buniek v konkrétnej oblasti, čo je spôsobené prerušením prívodu krvi do danej časti mozgu.
Pri ischemických mozgových príhodách je toto prerušenie spôsobené zrazeninou a pri hemoragických mozgových príhodách je to spôsobené hlavne opuchom mozgu v dôsledku krvácania v uzavretej lebke.
Na chvíľu si predstavte, že otvoríte kapotu vozidla a odpojíte jeden z elektrických vodičov, ktoré napájajú batériu. Stane sa to, že svetlá alebo klaksón alebo čokoľvek, čo má fungovať pomocou vodičov, prestane fungovať. To isté sa deje pri mozgovej príhode. Strata neurologickej funkcie sa môže prejaviť u pacienta napríklad tak, že náhle stratí schopnosť používať jednu zo svojich rúk alebo schopnosť hovoriť alebo porozumieť reči.
Túto stratu neurologickej funkcie si môžete predstaviť ako prerušenie elektrického spojenia medzi mozgom a časťou tela alebo telesnou funkciou, ktorú má špecifická oblasť mozgu riadiť.
Pretože rôzne funkcie vášho tela sú riadené rôznymi oblasťami v mozgu, zdravotné postihnutie po mozgovej príhode bude závisieť od miesta, kde je artéria blokovaná.
SPRÁVANIE
INTELIGENCIA
PAMÄŤ
POHYB
INTELIGENCIA
JAZYK
ČÍTANIE
ZMYSLOVÉ VNÍMANIE
PARTNERI HRDINOV FAST
Andalusian Federation for Acquired Brain Injury
Burgos Brain Injury Association
Vedecké centrum a technologické múzeum Solún
Ministerstvo školstva Bulharska
Bulharská neurologická spoločnosť
Ministerstvo zdravotníctva Bulharska
Jaunųjų gydytojų asociacija
KIDS SAVE LIVES
I SAVE Lives
New Voices
Leo
Lions Club International
Nadácia Heart to Heart Bulharsko
Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
Eduk8 Greece
KIDOT Greece
Boehringer Ingelheim International GmbH
#BŪKPOKYTIS
Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
Medtronic
Čas zapojiť mozog (Ukrajina)
Singapurská národná organizácia pre cievne mozgové príhody
Ministerstvo zdravotníctva v Moskve
Nemzeti Stroke Liga
Országos Mentöszolgálat
Juhoafrická nadácia srdca a pre pomoc pacientom s cievnou mozgovou príhodou
RedeBrasilAVC
Andalusian Federation for Acquired Brain Injury
Burgos Brain Injury Association
Vedecké centrum a technologické múzeum Solún
Ministerstvo školstva Bulharska
Bulharská neurologická spoločnosť
Ministerstvo zdravotníctva Bulharska
Jaunųjų gydytojų asociacija
KIDS SAVE LIVES
I SAVE Lives
New Voices
Leo
Lions Club International
Nadácia Heart to Heart Bulharsko
Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
Eduk8 Greece
KIDOT Greece
Boehringer Ingelheim International GmbH
#BŪKPOKYTIS
Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
Medtronic
Čas zapojiť mozog (Ukrajina)
Singapurská národná organizácia pre cievne mozgové príhody
Ministerstvo zdravotníctva v Moskve
Nemzeti Stroke Liga
Országos Mentöszolgálat
Juhoafrická nadácia srdca a pre pomoc pacientom s cievnou mozgovou príhodou
RedeBrasilAVC
Andalusian Federation for Acquired Brain Injury
Burgos Brain Injury Association
Vedecké centrum a technologické múzeum Solún
Ministerstvo školstva Bulharska
Bulharská neurologická spoločnosť
Ministerstvo zdravotníctva Bulharska
Jaunųjų gydytojų asociacija
KIDS SAVE LIVES
I SAVE Lives
New Voices
Leo
Lions Club International
Nadácia Heart to Heart Bulharsko
Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
Eduk8 Greece
KIDOT Greece
Boehringer Ingelheim International GmbH
#BŪKPOKYTIS
Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
Medtronic
Čas zapojiť mozog (Ukrajina)
Singapurská národná organizácia pre cievne mozgové príhody
Ministerstvo zdravotníctva v Moskve
Nemzeti Stroke Liga
Országos Mentöszolgálat
Juhoafrická nadácia srdca a pre pomoc pacientom s cievnou mozgovou príhodou
RedeBrasilAVC
Andalusian Federation for Acquired Brain Injury
Burgos Brain Injury Association
Vedecké centrum a technologické múzeum Solún
Ministerstvo školstva Bulharska
Bulharská neurologická spoločnosť
Ministerstvo zdravotníctva Bulharska
Jaunųjų gydytojų asociacija
KIDS SAVE LIVES
I SAVE Lives
New Voices
Leo
Lions Club International
Nadácia Heart to Heart Bulharsko
Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
Eduk8 Greece
KIDOT Greece
Boehringer Ingelheim International GmbH
#BŪKPOKYTIS
Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
Medtronic
Čas zapojiť mozog (Ukrajina)
Singapurská národná organizácia pre cievne mozgové príhody
Ministerstvo zdravotníctva v Moskve
Nemzeti Stroke Liga
Országos Mentöszolgálat
Juhoafrická nadácia srdca a pre pomoc pacientom s cievnou mozgovou príhodou
RedeBrasilAVC
Andalusian Federation for Acquired Brain Injury
Burgos Brain Injury Association
Vedecké centrum a technologické múzeum Solún
Ministerstvo školstva Bulharska
Bulharská neurologická spoločnosť
Ministerstvo zdravotníctva Bulharska
Jaunųjų gydytojų asociacija
KIDS SAVE LIVES
I SAVE Lives
New Voices
Leo
Lions Club International
Nadácia Heart to Heart Bulharsko
Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
Eduk8 Greece
KIDOT Greece
Boehringer Ingelheim International GmbH
#BŪKPOKYTIS
Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
Medtronic
Čas zapojiť mozog (Ukrajina)
Singapurská národná organizácia pre cievne mozgové príhody
Ministerstvo zdravotníctva v Moskve
Nemzeti Stroke Liga
Országos Mentöszolgálat
Juhoafrická nadácia srdca a pre pomoc pacientom s cievnou mozgovou príhodou
RedeBrasilAVC
Slovenčina
Slovensko
Slovenčina
Slovensko
Predvolené
Argentína
Brazília
Bulharsko
Kanada
Čile
Kolumbia
Chorvátsko
Česká republika
Ekvádor
Gruzínsko
Nemecko
Grécko
Maďarsko
Island
Taliansko
Kazachstan (ruština)
Kazachstan (kazaština)
Kirgizsko
Litva
Lotyšsko
Malajzia
Moldavsko
Peru
Poľsko
Portugalsko
Rumunsko
Singapur
Južná Afrika
Španielsko (španielčina)
Španielsko (Katalánsko)
Taiwan
Spojené arabské emiráty
Spojené kráľovstvo
Ukrajina
Uzbekistan
Spojené štáty americké
X
O KAMPANI

ZOZNÁMTE SA S HRDINAMI

KAMPAŇ V AKCII 

KOMUNITA

NA SOCIÁLNEJ SIETI
<
POLOŽKA KÚPENÁ!
NEDOSTATOK MINCÍ!
NEDOSTATOK DIAMANTOV!
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software